Hoe kijken de vrouwen 3 jaar post partum terug op de ervaren zorg en welke determinanten hebben hier invloed op?

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in welke determinanten van invloed zijn op het terugkijken op de gekregen zorg drie jaar post partum.

Aan de hand van het onderzoek zullen we beoordelen of er aanpassingen nodig zijn ten behoeve van de wensen van de cliënt en in hoeverre het unieke verloskundige systeem in Nederland van invloed is op de tevredenheid en welbevinden post partum. Dit met doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hoe kijken de vrouwen 3 jaar post partum terug op de ervaren zorg en welke determinanten hebben hier invloed op?

Methoden

Retrospectief cohort onderzoek 3 jaar post partum bij moeders die voor enige vorm van pre-, peri- of post natale zorg ingeschreven zijn geweest bij een verloskundige praktijk. De uni en multi variate data-analyse is uitgevoerd met behulp van SPSS 11.5 for Windows.

Conclusie

Uit het onderzoek kunnen wij concluderen dat: Het ontvangen van continuïteit van zorg durante partu (o.a. één bekende zorgverlener) een positieve invloed heeft op het terugkijken op de verleende zorg. Het ervaren van angst durante partu voor het welbevinden van het ongeboren kind of het eigen welbevinden een negatieve invloed heeft op het terugkijken op de verleende zorg.

Datum publicatie

02 June 06
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.