Hoe zwaar weegt de toekomst.

Lichaamsgewicht en gezondheidsrisico’s: een Q-methodologische studie naar de attitude van vrouwen omtrent gezondheidsrisico’s door overgewicht en obesitas in het algemeen en tijdens zwangerschap, baring en kraambed in het bijzonder.

Overgewicht en obesitas worden zowel nationaal als internationaal als belangrijke risicofactoren voor zwangerschapscomplicaties en perinatale gezondheid gezien. Voor de verloskundige hulpverlener betrokken bij periconceptionele advisering en prenatale zorg is een belangrijke taak weggelegd.

De taak betreft het voorlichten over de risico’s van overgewicht tijdens zwangerschap en baring en het geven van informatie over een gezonde leefstijl. Via een Q-methodologische studie werd getracht meer inzicht te krijgen in de attitude van vrouwen met betrekking tot gezondheidsrisico’s die samenhangen met overgewicht en obesitas in het algemeen en tijdens de zwangerschap, baring en het kraambed in het bijzonder. Onderzocht werd of er onder de respondenten in een ziekenhuispopulatie meerdere attitudeprofielen te onderscheiden waren met betrekking tot dit onderwerp.

Methoden

Een Q-methodologische studie is een mengvorm tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek waarbij respondenten (de P-set) worden gevraagd hun oordeel te geven over een thema door een set met uitspraken (de Q-set) te ordenen. In de analyse werden deze individuele rangordeningen aan elkaar gerelateerd en met behulp van de motivering van de respondenten geïnterpreteerd, met als doel de voornaamste visies/ voorkeuren te achterhalen. In deze studie hebben 40 vrouwen (38 zwangere en 2 post partum) 42 uitspraken met betrekking tot gezondheidsrisico’s bij overgewicht en zwangerschap, baring en kraambed geordend. Alle 40 vrouwen waren onder behandeling bij de afdeling Obstetrie-Gynaecologie in het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen en hebben deelgenomen aan het onderzoek tussen December 2008 en Februari 2009. Voor de verzameling van demografische gegevens werd door de respondenten een vragenlijst ingevuld.

Conclusie

Het onderzoek door middel van de Q-methode heeft geleid tot inzicht in de wijze waarop zwangere vrouwen in een ziekenhuispopulatie denken over overgewicht en gezondheidsrisico’s in het algemeen en tijdens zwangerschap, baring en kraambed in het bijzonder. Door middel van de Q-analyse konden onder de 40 respondenten drie profielen worden onderscheiden.

Begeleider(s)

Dr. R. P.C. Rijke, docent HRO Rotterdam, Dr. S. Jedeloo , docent HRO Rotterdamr. Dr. M. Spaanderm, gynaecoloog, perinatoloog UMCN St. Radboudan

Datum publicatie

05 December 10
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.