Intercollegiale Toetsing Verloskundigen

Een explorerend onderzoek naar de deelname aan ITV

Om invulling te geven aan kwaliteitsbewaking en –verbetering van de verloskundige zorg heeft de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Intercollegiale Toetsing Verloskundigen (ITV) in 1999 bij verloskundigen geïntroduceerd.

Carola (C.J.M.) Groenen Master Verloskunde AMC
Zes jaar na introductie neemt slechts 33,7 % van de verloskundigen hieraan deel terwijl het belang van kwaliteitsbevorderende activiteiten toeneemt. Centraal in het onderzoek staat dan ook de vraag wat redenen voor verloskundigen zijn om wel of niet aan ITV deel te nemen om vanuit de resultaten aanbevelingen te kunnen geven aan de KNOV, welke naar verwachting zullen leiden tot een hoger percentage verloskundigen dat deelneemt aan ITV.

Methoden

Het onderzoek bevat de volgende drie onderdelen: 1. literatuuronderzoek naar de huidige informatie en onderzoeksresultaten over ITV. Deze laten zien dat aanvullend, andersoortig onderzoek gewenst is. 2. Literatuuronderzoek om tot een theoretisch kader voor het empirisch onderzoek te komen. Dit leidt naar de implementatietheorie en bestaat uit de domeinindeling van beïnvloedende factoren van Plas en Wensing (2006) die inhoudt: individuele cognities, individuele motivaties, individueel gedrag, professionele teams en professionele netwerken. 3. Een exploratief, kwalitatief onderzoek dat bestaat uit twaalf, individuele, semi-gestructureerde interviews bij verloskundigen uit verschillende regio’s, die op een verschillende manier bij ITV betrokken zijn.

Conclusie

De aanbevelingen die naar verwachting tot meer, aan ITV deelnemende verloskundigen zullen leiden kunnen worden samengevat als het verstrekken van uitgebreidere informatie over ITV en het flexibeler en gevarieerder aanbieden van de methode ITV en de organisatie van ITV.

Begeleider(s)

Guus ten Asbroek (sociale geneeskunde AMC) en Ineke van der Hoff - opdrachtgever (KNOV)

Datum publicatie

01 November 06
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.