Intermitterende Auscultatie. Is een luisterend oor genoeg?

Leidt intermitterende auscultatie (IA) van foetale hartactie tijdens de ontsluiting bij laag risico zwangerschappen tot slechtere perinatale uitkomsten dan routine continue CTG bewaking (CTG) van foetale hartactie?

Anne van den Bosch, Eke van der Molen

Methoden

Voor het zoeken naar literatuur zijn de volgende databases gebruikt: Cochrane, Google, Google Scholar, Medline, Picarta, Pubmed en Up-to-date. Er zijn vijf sleutelartikelen geselecteerd. Verder is er naast databases ook gebruik gemaakt van naslagwerk in de vorm van website, boeken en andere artikelen.

Conclusie

De doelstelling om inzicht te verwerven of het auscultatiebeleid zoals het nu wordt gevoerd door de verloskundigen in de eerste lijn ten aanzien van het zo optimaal mogelijk bewaken van de foetale conditie tijdens de ontsluiting uit literatuuronderzoek is af te leiden, is in deze literatuurstudie niet gehaald. Ook op de vraag of IA van foetale hartactie tijdens de ontsluiting bij laag risico zwangerschappen leidt tot slechtere perinatale uitkomsten dan CTG, is geen eenduidig antwoord te geven.

Beschouwing: Er is twijfel over de generaliseerbaarheid van de uitkomsten naar de Nederlandse eerstelijns verloskunde. Hypothetisch kan het ook nog zo zijn dat het effect van de twee manieren van foetale bewaking op het aantal baby’s met neonatale convulsies gerelateerd is aan de duur van de bevalling. Het verhoogde aantal SC en KV bij CTG zou te maken kunnen hebben met de interpretatie van het CTG en inter-observer variability. In geen enkele trial is follow up gedaan voor zuigelingen die direct op de NICU of een specialistische afdeling zijn opgenomen. De gevolgen met betrekking tot perinatale mortaliteit en lange termijn morbiditeit van de zuigelingen zijn dus onbekend. Duidelijkheid omtrent hoe intensief en hoe frequent intermitterende auscultatie tijdens de baring moet worden toegepast en hoe dit in de praktijk (haalbaarheid) uitgevoerd moet worden is wenselijk.

Begeleider(s)

Drs. E.I. Feijen-de Jong

Datum publicatie

01 June 06
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.