Mag je aan je knoppen draaien?

Literatuuronderzoek naar tepelstimulatie bij dreigend serotiene zwangeren

Het doel van deze studie is het aantal zwangeren beperken die vanwege serotiniteit in de 2e lijn moeten bevallen. Hiermee worden ook de risicovolle interventies die vaker in de 2e lijn plaatsvinden bij serotiniteit beperkt.

In deze scriptie beschrijven wij een andere methode ter voorkoming van serotiniteit. In dit literatuuronderzoek zal antwoord worden gegeven op de vraag: “Leidt tepelstimulatie bij dreigend serotiene zwangeren vaker tot het in partu komen in vergelijking met dreigend serotiene zwangeren waarbij een expectatief beleid wordt gevoerd?”

Methoden

Voor dit literatuuronderzoek zijn relevante artikelen verzameld via het zoeken in de volgende databases: Cochrane, Picarta en Pubmed. Hieruit hebben wij 5 sleutelartikelen geselecteerd, die vervolgens zijn geanalyseerd.

Conclusie

Unilaterale tepelstimulatie, toegepast gedurende 3 dagen, 3 keer 1 uur per dag, lijkt een goedkope en veilige methode om statistisch significant meer zwangeren spontaan in partu te laten komen. Bovendien leidt tepelstimulatie tot een statistisch significante verbetering in de Bishop-score.

Begeleider(s)

Dr M. R. Luinge, M. Rijnders, Drs. E. Feijen – de Jong

Datum publicatie

13/06/2007
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.