Misoprostol to prevent post partum hemmorhage

With low risk pregnancies at Dutch midwife practices

Het vergelijken van de standaardbehandeling: Oxytocine 5IE op indicatie ter preventie van hemorrhagia post partum met Misoprostol, routinematig gegeven, in een Nederlandse verloskundige eerste lijns populatie.

M. Bekker MSc1 (LUMC, afd. Obstetrie), R. de Vos PhD (AMC, afd. Klinische epidemiologie en biostatistiek), S.A. Scherjon MD PhD en H.H.H. Kanhai MD (LUMC, afd. Obstetrie)

Methoden

Ontwerp: Een randomised trial (een pilotstudie).
Setting: Vier verloskundige eerste lijns praktijken.
Populatie: Alle zwangeren waarvan verwacht wordt dat zij onder leiding van de eigen verloskundige zullen gaan bevallen.
Methode: “Standaardbeleid”: Oxytocine 5IE intramusculair op indicatie of Misoprostol 400 mcg in opgeloste vorm toegediend aan álle vrouwen direct na de geboorte van het kind.
Primaire uitkomstmaat: Hoeveelheid gemeten bloedverlies en het daaraan gerelateerde verschil in hemoglobinegehalte ante partum en in het kraambed.
Secundaire uitkomstmaten: Hemoglobinegehalte 6 weken post partum, gebruik van andere aanvullende uterotonica, vermoeidheid (MFI 20), verwijzingen naar de 2e lijn, aantal manuele placenta verwijderingen, hoeveelheid bloedtransfusie en bijwerkingen.

Conclusie

De werking en bijwerkingen van Misoprostol zijn in deze pilotstudie vergelijkbaar met het standaardbeleid (oxytocine op indicatie).

Datum publicatie

21/03/2007
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.