Obesitas en schouderdystocie

Een gewichtig probleem?

In deze scriptie wordt gekeken naar de relatie tussen obesitas en schouderdystocie durante partu. Dit wordt gedaan aan de hand van de onderzoeksvraag: “Heeft een ‘low risk’ obese zwangere meer kans op schouderdystocie bij haar à terme partus dan een ‘low risk’ zwangere zonder obesitas?”

Ine van Veldhoven (AV-M)

Methoden

Via Pubmed zijn artikelen gezocht en geselecteerd om een onderbouwd antwoord te kunnen geven op de vraag of obese zwangeren een groter risico lopen op schouderdystocie bij de partus dan niet obese vrouwen.

Conclusie

De geanalyseerde onderzoeken hebben aangetoond dat serotiniteit, inleiding van de baring, macrosomie, schouderdystocie, kunstverlossing en diabetes gravidarum mogelijke complicaties zijn tijdens de zwangerschap en partus van een obese zwangere. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een ‘low risk’ obese zwangere ten tijde van de intake een verhoogd risico heeft op schouderdystocie. Dit betekent niet dat een ‘low risk’ obese bij het begin van de partus nog steeds een verhoogd risico heeft op schouderdystocie. In de casecontrol studies van Robinson et al. en Moore et al. is aangetoond dat, na correctie voor macrosomie en diabetes, obesitas geen onafhankelijke risicofactor is voor schouderdystocie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat wanneer macrosomie en diabetes zijn uitgesloten, bij aanvang van de partus geen verhoogd risico meer bestaat op schouderdystocie bij een ‘low risk’ obese zwangere.

Datum publicatie

01 March 09