Pijnstilling tijdens de baring…. Pijnpunt voor verloskundigen?

Overtuigingen van eerstelijns verloskundigen over pijnbeheersing en pijnbestrijding tijdens de baring

Doel van het onderzoek: Inzicht verkrijgen in de overtuigingen van eerstelijns verloskundigen ten opzichte van pijnbeheersing en pijnbestrijding tijdens de baring.

A.M. Bruins Slot B. Schoemaker S. Hers S. van Tussenbroek

Vraagstelling: Welke overtuigingen hebben eerstelijns verloskundigen over pijnbeheersing en pijnbestrijding tijdens de baring?

Methoden

Een kwalitatief onderzoek werd uitgevoerd middels een focusgroepinterview met zeven verloskundigen om zo door interactie het onderwerp in de breedte uit te diepen.

Conclusie

Eerstelijns verloskundigen zijn van mening dat het kunnen aanbieden van pijnbestrijding aan iedere barende die dit nodig heeft een goede ontwikkeling is. Zij staan daarbij open voor nieuwe vormen van pijnbestrijding. Er blijft echter een belangrijke rol bestaan voor verloskundigen wat betreft de begeleiding tijdens de baring, dit kan de vraag naar pijnbestrijding verkleinen en de satisfactie van de barende verhogen.

Begeleider(s)

Interne begeleider: Mw. Y. Smit MSc, docent Verloskunde Academie Amsterdam (VAA)
Externe begeleider: Mw. G.M.T. Klomp MSc, onderzoeker VUmc

Datum publicatie

20/01/2012
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.