Prenatale screening & Religie

“Wat is de uptake van de combinatietest en SEO, uitgesplitst naar religieuze achtergrond van de cliënte, en welke andere factoren spelen daarnaast mogelijk een rol?”

: Doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in de uptake van de combinatietest en SEO, uitgesplitst naar religie en eventuele andere factoren die hierop van invloed zijn.

E Alblas SM Ashkol S Rutsen

Methoden

Deze studie betrof een multicenter prospectief dynamisch cohort onderzoek. De totale onderzoekspopulatie bestond uit 4795 respondenten. Het meetinstrument bestond uit drie verschillende vragenlijsten voor de cliënt die op verschillende momenten in of na de zwangerschap werden ingevuld. De onderwerpen in de vragenlijsten betroffen onder andere leefgewoonten, intoxicaties en ervaringen met betrekking tot de verloskundige zorg. De data werden geanalyseerd middels univariate en multivariate logistische regressie.

Conclusie

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat naast religie een groot scala aan andere onafhankelijke factoren een rol speelt bij de besluitvorming rondom prenatale screening. De meest opvallende uitkomst was dat de Islam geen onafhankelijke factor bleek te zijn, maar dat in deze groep andere factoren zorgden voor een lagere uptake van de combinatietest. Het is belangrijk hier in de praktijk bewust van te zijn. Ter bevestiging van de bevindingen en het verkrijgen van inzicht in mogelijke andere beïnvloedende factoren dient vervolgonderzoek uitgevoerd te worden.

Begeleider(s)

M Prins
J Manniën

Datum publicatie

20/01/2012
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.