Remifentanil versus Pethidine, de strijd om de veiligheid van het kind bij pijnbestrijding tijdens de baring

Vraagstelling Is er verschil in effecten op de neonaat tussen toepassing van remifentanil of pethidine als pijnbestrijding tijdens de baring?

Wackers S, Zijlstra S.

Methoden

Een literatuuronderzoek naar randomised controlled trials bij een gezonde à terme populatie met een fysiologische baring, waarbij de vergelijking werd gemaakt tussen remifentanil en pethidine als pijnbestrijding tijdens de baring. Er diende minimaal één van de neonatale uitkomstmaten (Apgar score bij 1 en 5 minuten, foetale basis hartfrequentie en navelstreng pH) als onderzoeksresultaten te worden beschreven.

Conclusie

Door de kleine onderzoeksgroepen, methodologische beperkingen van de onderzoeken, de inconsistentie van de conclusies en de verschillende wijzen van dosering en toediening van de medicamenten, is het op dit moment niet mogelijk een uitspraak te doen over verschillen tussen remifentanil en pethidine in effecten op de neonaat.

Begeleider(s)

Prins, M. (Verlsokunde Academie Amsterdam), Poppel, M.N.M. van (EMGO Institute, VU University Medical Centre).

Datum publicatie

18/04/2008
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.