Richtlijnen, een pijnlijke zaak?

‘Houden verloskundigen in Nederland zich aan de richtlijnen over baringspijn?’

In welke mate houden verloskundigen in Nederland zich aan de KNOV standaard ‘Prenatale begeleiding’ en de CBO-richtlijn ‘Medicinale pijnbehandeling tijdens de baring’? Welke mogelijke barrières ondervinden verloskundigen hierbij en is er een relatie tussen kenmerken van de verloskundigen en het naleven van de richtlijnen?

R. van den Broek Y. van Male Morren BCom M. Terwindt

Methoden

Met de data uit de Deliver studie (2010) is een kwantitatief dwarsdoorsnede onderzoek uitgevoerd. Middels een gestandaardiseerde vragenlijst is bij 98 eerstelijnsverloskundigen in Nederland informatie verzameld.

Conclusie

Uit de uitkomsten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat verloskundigen op dit moment nog niet volledig werken volgens de gestelde en geadviseerde richtlijnen rondom pijn tijdens de baring.

Begeleider(s)

G.M.T. Klomp MSc, (onderzoeker aan het VUMC)
J. Boxem MSc

Datum publicatie

16/12/2011

Trefwoorden:

implementatie richtlijn
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.