Scriptie – Oeps, mama groeit

Op welke wijze kan de verloskundige zorgverlening rondom begeleiding van gewichtstoename tijdens de zwangerschap verbeterd worden. Samenvatting: Aankomen tijdens de zwangerschap is een natuurlijk en gezond verschijnsel.

W. Bothof, C. Claessen, N. Maassen
De gemiddelde gewichtstoename vanaf de conceptie tot het eind van de zwangerschap bedraagt ongeveer twaalf kilogram, uitgaande van een gezonde Body Mass Index (BMI). Overmatige gewichtstoename wordt gezien als toename van het gewicht groter dan de bovengrens van de Body Mass Index (BMI) categorie aanbevolen gewichtstoename volgens het Institute of Medicine (IOM). Het percentage zwangeren in Nederland dat meer aankomt dan wordt aanbevolen volgens de IOM-richtlijn ‘Weight gain during pregnancy: Reëxamening the guidelines’ bedraagt 38% . Onderzoek wijst uit dat buitensporige gewichtstoename gerelateerd is aan een toename in vetweefsel bij de moeder, complicaties tijdens de zwangerschap en problemen bij de bevalling. Binnen deze minor implementeren van innovaties is ervoor gekozen de verloskundige zorg rondom gewichtstoename tijdens de zwangerschap te verbeteren en hiermee overmatige gewichtstoename te voorkomen. Dit implementatieplan beschrijft het proces om te komen tot een succesvolle implementatie van de innovatie.

De innovatie ziet er als volgt uit:
1. Bij de eerste zwangerschapscontrole wordt BMI van vóór de zwangerschap bepaald.
2. Afhankelijk hiervan wordt de cliënt ingedeeld in een BMI-categorie.
3. Aan de hand van haar BMI-categorie wordt voorlichting gegeven over wat ze aan mag komen gedurende de zwangerschap.
4. In het boekje “zwanger” komt een aanvulling over een gezonde gewichtstoename tijdens de zwangerschap en worden de BMI-curven toegevoegd.
5. In de wachtkamer van de praktijk komt een poster met daarop alle vier de BMI-categorie afhankelijke curven.
6. De BMI-categorie afhankelijke curven worden geïntegreerd in ondersteunende software voor de verloskundige praktijk.
7. De cliënt wordt bij de eerste controle gewogen en haar gewicht wordt ingetekend in de, van haar BMI-categorie afhankelijke, curve.
8. Tijdens elke volgende controle wordt de cliënt opnieuw gewogen en wordt dit gewicht ingetekend in de curve.
9. Indien de cliënt na vorige controle te veel is aangekomen, wordt dit bespreekbaar gemaakt.
10. Indien de cliënt de bovengrens van de curve overschrijdt, wordt een consult bij de diëtist en/of fysiotherapeut geadviseerd.

Uit veldonderzoek is gebleken dat er in de huidige situatie in de verloskundige praktijken overeenkomsten met de in te voeren innovatie gezien worden. Er worden echter ook verschillen gezien. Om tot een succesvolle implementatie van de innovatie te komen, is concreet de ambitie bepaald: Het verbeteren van de verloskundige zorg rondom de begeleiding en beleidsvoering van gewichtstoename tijdens de zwangerschap door invoering van uniform beleid dat gebaseerd is op de IOM-richtlijn ‘weight gain during pregnancy’ Om de capaciteit van de innovatie te kunnen bepalen worden drie factoren belicht: de menskracht, de tijdsplanning en de financiën. Sturing maakt het mogelijk een goede balans te vinden tussen ambitie en capaciteit. Goede sturing komt tot stand door besluitvorming en informatievoorziening van zowel interne als externe partijen. Om te kunnen bepalen of de implementatie van de innovatie succesvol verlopen is, zal drie jaar na dato van invoering van de innovatie, een evaluatie opgezet worden. De evaluatie van implementatiestrategieën richt zich op effecten, de kosten en het proces van de evaluatie.

Toelichting:
Dit is een scriptie uit de minor Implementatie van Innovaties.

Begeleider(s)

W. Boom, I. Korstjens

Datum publicatie

25/07/2010

Trefwoorden:

gewichtstoename innovatie