Scriptie – Tijd voor vitamine D?

Welke redenen noemen zwangere vrouwen in Delft om, bij een gebleken vitamine D tekort, de voorgeschreven vitamine D suppletie wel of niet in te nemen? Samenvatting: Het doel van het kwalitatief onderzoek was om inzicht te krijgen in de determinanten die, volgens zwangere vrouwen, er aan bijdragen de geadviseerde en voorgeschreven vitamine D suppletie wel of niet in te nemen.

Hiervoor is er gekozen voor de vraagstelling: ‘Welke redenen noemen zwangere vrouwen in Delft om, bij een gebleken vitamine D tekort, de voorgeschreven vitamine D suppletie wel of niet in te nemen?’ De dataverzameling vond plaats door middel van semi gestructureerde interviews. Elf a terme zwangeren wonende te Delft werden geïnterviewd waarbij, na een eerste open vraagstelling, gebruik werd gemaakt van een topiclijst. Naar aanleiding van de analyse van de verkregen data zijn er verschillende thema’s in onderling verband gebracht als antwoord op hetgeen de therapietrouw van de vitamine D suppletie positief of negatief beïnvloedt. De redenen die zwangere vrouwen in Delft noemen, om bij een gebleken vitamine D tekort, de voorgeschreven vitamine D suppletie wel of niet in te nemen lopen uiteen. Het vertrouwen in de verloskundige die de vitamine D heeft voorgeschreven, het ervaren van nut, de complexiteit van het innameschema, de verkrijgbaarheid (voorradigheid bij de apotheek en de kosten) en de informatie die zij kregen blijken belangrijke elementen te zijn voor therapietrouw. Het vertrouwen in de deskundigheid van de verloskundige was de belangrijkste reden voor de onderzochte populatie om therapietrouw te zijn ten aanzien van de voorgeschreven vitamine D suppletie.

Methode:
Semi-gestructureerde interviews, afgenomen bij elf a terme zwangeren in Delft. Negen interviews zijn geanalyseerd en verwerkt in de resultaten en conclusie, twee interviews zijn geëxcludeerd.

Resultaten:
Naar aanleiding van de analyse van de verkregen data zijn er verschillende thema’s in onderling verband te brengen als antwoord op hetgeen de therapietrouw van de vitamine D suppletie positief of negatief beïnvloedt. De volgende onderwerpen zijn hierbij van belang: nut, schadelijke effecten, informatie, advies verloskundige, voorradigheid bij apotheek, doseringsschema en therapietrouw.

Conclusie:
De redenen die zwangere vrouwen in Delft noemen, om bij een gebleken vitamine D tekort, de voorgeschreven vitamine D suppletie wel of niet in te nemen lopen uiteen. Het vertrouwen in de verloskundige die de vitamine D heeft voorgeschreven, het ervaren van nut, de complexiteit van het innameschema, de verkrijgbaarheid ( voorradigheid bij de apotheek en de kosten) en de informatie die zij kregen blijken belangrijke elementen te zijn voor therapietrouw. Het vertrouwen in de deskundigheid van de verloskundige was de belangrijkste reden voor de onderzochte populatie om therapietrouw te zijn ten aanzien van de voorgeschreven vitamine D suppletie.

Begeleider(s)

Msc. CMT. Verschuren

Datum publicatie

25/07/2010
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.