Scriptie – Zorggebruik van zwangeren in de eerstelijns verloskundigenpraktijk

Is er een verband tussen de leeftijd van zwangere vrouwen binnen de eerstelijns verloskundige zorg in Nederland en het zorggebruik in de zwangerschap? Wordt het schema van de KNOV werkelijk toegepast bij de zwangere vrouwen binnen de eerstelijns verloskundige zorg in Nederland en is deze toereikend? Opzet: Beschrijvend, kwantitatief, retrospectief, cohortonderzoek.

Bajorek, K.A, Pepping, B, Vaanholt te, C.

Methode:
Van 15 februari tot 26 maart 2010 is dossieronderzoek uitgevoerd onder zeven verschillende verloskundigenpraktijken in Noord-Oost Nederland. Gegevens zijn verzameld van 113 vrouwen bevallen in 2009, die tenminste één trimester van de zwangerschap onder controle zijn geweest bij de eerstelijns verloskundige. Generaliseerbaarheid naar de Nederlandse eerstelijns populatie is onderzocht. Contactmomenten in de zwangerschap zijn vergeleken met het schema voor prenatale controles van de KNOV. Een p-waarde ≤ 0,05 is gezien als statistisch significant.

Resultaten:
Er blijkt geen relatie te bestaan tussen de leeftijd van zwangere vrouwen in de Nederlandse eerstelijns verloskundige zorg en het totale aantal contacten in de gehele zwangerschap (p=0,61), het eerste (p=0,95), tweede (p=0,31) en derde trimester (p=0,48). Het aantal contactmomenten valt binnen de norm die de KNOV in haar standaard Prenatale Verloskundige Zorg aanraadt. Zowel het totaal aantal contacten (12,3 t.o.v. 10-16) als de contacten in het eerste (1,5 t.o.v. 1-3) en derde trimester (7,7 t.o.v. 7-11). Het tweede trimester (3,3 t.o.v. 2-3) is een uitzondering, dit lijkt echter een compensatie voor het relatief laag, binnen de norm, uitvallende aantal contacten in het eerste en derde trimester en is niet klinisch relevant. Basiskarakteristieken waren bijna allen significant verschillend van de eerstelijns populatie in Nederland.

Conclusie:
Er bestaat geen relatie tussen het zorggebruik van zwangere vrouwen in de onderzoekspopulatie en leeftijd. Het schema opgesteld door de KNOV lijkt niet aangepast te hoeven worden naar verschillende leeftijden van zwangeren. Groter vervolgonderzoek is aanbevolen voor generaliseerbaarheid en meer betrouwbare resultaten.

 

Begeleider(s)

Drs. Warmelink, C, Drs. Feijen – de Jong, E.

Datum publicatie

01 January 10
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.