Synto in de eerste lijn

Actief versus expectatief management in het nageboortetijdperk

Levert een actief beleid van het nageboortetijdperk bij low risk zwangeren voordelen op in vergelijking met een expectatief beleid? Aanleiding om dit onderwerp te bestuderen is, de discrepantie die er in Nederland is, in de werkwijze tussen de verloskundige zorgverleners in de eerste en de tweedelijn.

Het doel van de afstudeeropdracht is om een kritische bezinning te geven op de beschikbare literatuur over het beleid tijdens het nageboortetijdperk.

Methoden

Via een literatuurrecherche in Pubmed zijn relevante artikelen verzameld en vervolgens geanalyseerd.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het actief leiden van het nageboortetijdperk leidt tot minder hemorragie post partum. Daarnaast wordt bij een actief beleid een laag Hb-gehalte vaker voorkómen en wordt de duur van het nageboortetijdperk beperkt. Er is echter geen duidelijke conclusie te trekken met betrekking tot de klinische relevantie van het bloedverlies en het welbevinden/subjectieve klachten van de kraamvrouw. Aanbevolen wordt om het landelijk verloskundig beleid met betrekking tot het leiden van het nageboortetijdperk opnieuw in beschouwing te nemen. Hiertoe is het onderwerp aangemeld bij de Verloskundige Adviesraad Standaarden van de KNOV. Indien besloten wordt om oxytocine toe te dienen wordt aanbevolen om 10 iE intramusculair te geven. Er is géén meerwaarde gevonden in de onderzoeken, om oxytocine vroeg toe te dienen. Ook alternatieve methoden, zoals bijvoorbeeld het toedienen van oxytocine via de navelstrengvene zullen verder onderzocht moeten worden in grotere studiegroepen, om de voordelen hiervan te bekrachtigen.

Begeleider(s)

Drs. Zeegers

Datum publicatie

01 March 05
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.