Verloskundige ook lactatiedeskundige?

Een studie naar ervaringen met borstvoedingonderwijs en de voorlichting en begeleiding bij borstvoeding van de in 2006 afgestudeerde verloskundigen aan de Nederlandse initiële opleidingen voor verloskundigen.

Borstvoeding is de beste voeding voor een baby om van te groeien en zich gezond te ontwikkelen en ook voor moeders is het gezonder om borstvoeding te geven.

Borstvoedingscijfers in Nederland laten te wensen over. Verloskundigen krijgen vroeg in de zwangerschap te maken met (nieuwe)moeders en zij kunnen een belangrijke rol spelen in de voorlichting en begeleiding bij borstvoeding.

Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre vinden de recent afgestudeerde verloskundigen dat ze door de Nederlandse initiële opleiding voldoende zijn toegerust om volgens beschikbare (internationale) richtlijnen ouders voor te lichten en te begeleiden bij borstvoeding?

Methoden

Een internetenquête met 273 vragen is gestuurd aan alle 128 in 2006 afgestudeerden van de Nederlandse initiële opleidingen tot verloskundige. Voorafgaand aan deze enquête is een theoretisch kader met daarin de tien vuistregels van de WHO, criteria waar studieboeken aan dienen te voldoen en het ASE-model door een panel van stakeholders bekeken om te beoordelen of dit kader bruikbaar en compleet is om als aanzet te dienen voor de richtlijnen waarover de recent afgestudeerden bevraagd zijn.

Conclusie

Recent afgestudeerde verloskundigen zijn gemotiveerd om voor te lichten en te begeleiden bij borstvoeding omdat ze het een belangrijk onderwerp vinden en het als hun taak zien. Ze zijn bereid hiervoor bij te scholen en achten het wenselijk dat er door de beroepsgroep een standaard wordt ontwikkeld.

Belangrijk is de vraag of de beroepsgroep de taak van voorlichter en begeleider bij borstvoeding op zich wil nemen. Het is wenselijk dat de mening van de beroepsgroep wordt onderzocht.

Begeleider(s)

dr. J. Veenhoven, Onderwijscentrum VU Amsterdam

Datum publicatie

01 June 07
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.