Vingervlug?

Een literatuurstudie naar de effectiviteit van het strippen van de vliezen

‘Leidt het strippen van de vliezen bij zwangeren die naderend serotien zijn tot het eerder op gang komen van de baring voor 42 weken amenorroeduur, ten opzichte van het niet strippen van de vliezen?’

C.F.M. DuijsE. Koornstra

Methoden

Om de onderzoeksvraag volgens Evidence Based Midwifery te kunnen beantwoorden is een literatuurstudie uitgevoerd. Via drie verschillende zoekmachines zijn tien artikelen geselecteerd en deze zijn nader geanalyseerd. Om de onderzoeksresultaten overzichtelijk te kunnen presenteren zijn met behulp van het programma RevMan tabellen gemaakt.

Conclusie

Gezien het feit dat het strippen van de vliezen een effectieve, veilige, relatief goedkope en gemakkelijk uitvoerbare interventie is bij naderende serotiniteit, behoort het zeker tot de beleidsopties van eerstelijns verloskundigen. Het strippen van de vliezen is de enige nietinvasieve interventie die in de eerste lijn uitgevoerd kan worden om het op gang brengen van de baring te bespoedigen. Ongemak tijdens uitvoering van de procedure en andere neveneffecten, zoals irregulaire contracties en vaginaal bloedverlies, moeten afgewogen worden tegen de potentiële voordelen van het strippen van de vliezen. Een zwangere dient hier dan ook te allen tijde over geïnformeerd te worden, zodat zij op basis van informed consent zelf een weloverwogen keuze kan maken over het al dan niet laten strippen van de vliezen.

Begeleider(s)

Ejg. Bosch
Ejg. Bosch

Datum publicatie

09 March 07
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.