Scriptieprijs

Eerste prijs naar “Continue baringsondersteuning in Nederland”

Het Tijdschrift voor Verloskundigen (KNOV) en Kennispoort Verloskunde (SSOV) organiseerde voor de tweede keer de Scriptieprijs Verloskunde. Het doel van de Scriptieprijs Verloskunde is om blijvend aandacht te besteden aan de verdere professionalisering van het verloskundige onderzoek en de wetenschappelijke onderbouwing van de eerstelijns verloskunde. De winnaars werden bekendgemaakt op 11 december tijdens de Conferentie Kennispoort 2007 in Amersfoort.

De eerste prijs ging naar Continue baringsondersteuning in Nederland van Aafke van Os, Birgit Romme en Claudia van Dijk van de Verloskunde Academie Amsterdam. De auteurs hadden zich als onderzoeksvraag gesteld: “Wat is de toegevoegde waarde van continue baringsondersteuning op de psychische en fysieke baringsuitkomsten voor de Nederlandse eerstelijns zwangerenpopulatie?” Klik hier om de winnende presentatie te bekijken

Tijdens deze review wordt continue baringsondersteuning vergeleken met standaard, intermitterende zorg. Continue baringsondersteuning wordt gedefinieerd als continue een-op-een ondersteuning, waarbij de continuïteit van de zorgverlener zoveel mogelijk is nagestreefd en de ondersteuning zo vroeg mogelijk in het baringsproces is ingezet.

De tweede prijs ging naar Vingervlug?Een literatuurstudie naar de effectiviteit van het strippen van de vliezen vanCarmen Duijs en Erica Koornstra, studenten van de Academie voor Verloskunde Maastricht.Hun onderzoeksvraag was: “Leidt het strippen van de vliezen bij zwangeren die naderend serotien zijn tot het eerder op gang komen van de baring voor 42 weken amenorroeduur, ten opzichte van het niet-strippen van de vliezen.”

Zij kwamen tot hun antwoord door het uitvoeren van een literatuurstudie. Gebruikmakend van een goed omschreven zoekstrategie werden tien artikelen geselecteerd en geanalyseerd. Om de onderzoeksresultaten van de studies bijeen te brengen in een soort meta analyse en om deze overzichtelijk te presenteren zijn met behulp van het programma Review Manager tabellen gemaakt. De conclusie van deze meta analyse is dat het strippen van de vliezen een effectieve, veilige en gemakkelijk uitvoerbare interventie is bij naderende serotiniteit. En dat deze interventie dus tot de beleidsopties van eerstelijns verloskundigen behoort.

De publieksprijs ging naar de scriptie ‘Invloed van de baringshouding op de pijnbeleving tijdens de uitdrijving’ van Gea Reussing, Hadewych de Rijk en Meta Berrelkamp (VAG). In totaal stemden 814 mensen op hun favoriete scriptie.

Er waren in totaal 7 nominaties, afkomstig van de 4 verloskunde opleidingen in Nederland (oftewel de opleidingen in Maastricht – VVM, Rotterdam – SROV, Amsterdam – VAA en Groningen – VAG). Klik hier om het Juryrapport te bekijken

Samenstelling jury

·         Mariet van Diem, verloskundige en epidemioloog

·         Rita Iedema, verloskundige, hoofd van de afdeling verloskunde
van het Universitair Medisch Centrum te Utrecht.

·         Simone Buitendijk, arts-epidemioloog, onderzoeker bij TNO Kwaliteit van Leven

·         Marianne Amelink, verloskundige, inspecteur perinatale zorg bij
de Inspectie voor de Gezondheidszorg

·         Wil van Veen, hoofdredacteur van Tijdschrift voor Verloskundigen (secretaris)

Over de uitslag van de scriptieprijs kan niet gecorrespondeerd worden. Alle scripties zijn terug te vinden in de onderzoeksdatabase van de Kennispoort.