Relationeel model voor samen beslissen

Noseworthy DA, Phibbs SR, Benn CA. Towards a relational model of decision-making in midwifery care. Midwifery 2013;29:e42-e48. DOI:10.1016/j.midw.2012.06.022 Directe link naar de samenvatting van het… Berichten | 30 september 2013

Zorgverleners beslissen liefst samen met cliënten

Hertig SG, Cavalli S, Burton-Jeangros C et al. ‘Doctor, what would you do in my position?’ Health professionals and the decision-making process in pregnancy monitoring.… Berichten | 2 juli 2013

Samen baringshoudingen kiezen bevordert gevoel van controle

Nieuwenhuijze MJ, de Jonge A , Korstjens I et al. Influence on birthing positions affects women’s sense of control in second stage of labour. Midwifery… Berichten | 4 juni 2013

Wat vindt en wil de patiënt?

Elk mens, dus ook elke patiënt en elke arts, is uniek. Dat maakt zorg per definitie ingewikkeld, want er is zelden één beste oplossing voor… Samenvatting | 1 december 2012

Redenen voor minder interventies bij ‘midwife-led care’

Walsh D, Devane D. A metasynthesis of midwife-led care. Qualitative Health Research 2012;22(7):897-910 Directe link naar de gratis full text versie De aandacht groeit voor… Berichten | 11 oktober 2012

Om niet-liggend te baren moeten vrouwen sterker in hun schoenen staan

Nieuwenhuijze M, de Jonge A, Korstjens I et al. Factors influencing the fulfillment of women’s preferences for birthing positions during second stage of labor. J… Berichten | 8 maart 2012

Wat ons opvalt in de LVR2: Vrijheid van handelen

Verschillen in interventiebeleid tussen de tweedelijns verloskundige praktijken mogen worden verwacht. Beleid is immers vooral gestoeld op persoonlijke visie en ervaring. Als die eenmaal zijn… Samenvatting | 1 december 2011

Van samen werken naar samenwerken

Van alle kanten wordt beweerd dat een goede of betere samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen nodig is om de verloskundige zorg te optimaliseren. Morssinkhof J.… Berichten | 1 maart 2011

Borstvoeding in de eerste zes maanden

Uit een literatuurstudie van het RIVM (2007) naar de gezondheidswinst en economische effecten van borstvoeding blijkt dat borstvoeding diverse gezondheidsvoordelen heeft voor zowel moeder als… Overige publicatie | 1 juli 2009

Mothering the Mother

In the current study, the effective content of routine care during pregnancy was investigated from women’s points of view in three European countries: the Netherlands;… Promotie | 1 maart 2009