Intra-uteriene foetale botresten na APLA: een zeldzame complicatie? (NTOG 2017 #5)

Dit artikel beschrijft twee casus van achtergebleven foetale botresten die vergelijkbaar zijn met de recente publicatie in het NTOG (Zweers et al. 2016) waar werd opgeroepen om de… Overige publicatie | 19 april 2018

Eén op de tien vrouwen houdt langdurig bekkenklachten

Vrouwen met bekkenklachten tijdens de zwangerschap die eerder deelnamen aan 3 RCT’s over dit onderwerp (n=530) kregen opnieuw een vragenlijst toegestuurd. Het doel van deze… Berichten | 10 januari 2017

Borstvoeding geven niet nadelig bij bekkenklachten

Bjelland EK, Owe KM, Stuge B et al. Breastfeeding and pelvic girdle pain: a follow-up study of 10.603 women 18 months after delivery. BJOG 2014; DOI: 10.1111/1471-0528.13118. Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn verdwijnt vaak kort na… Berichten | 2 juli 2015

Bekkenpijn op de lange termijn: geen verschil na sectio of vaginale baring

Blomquist JL, McDermott K, Handa VL. Pelvic pain and mode of delivery. Am J Obstet Gynecol 2014;210:423.e1-6. DOI:10.1016/j.ajog.2014.01.032 Directe link naar de samenvatting van het artikel.… Berichten | 4 september 2014

Ernstige symfyseruptuur durante partu waarvoor plaatosteosynthese

Samenvatting Bekkenpijn en –instabiliteit zijn veelvoorkomende, over het algemeen vrij onschuldige klachten tijdens en na de zwangerschap. Echter, in een enkel geval ontstaat tijdens de… Samenvatting | 1 mei 2014

Bekkengordelpijn en emotionele klachten

Bjelland EK, Stuge B, Engdahl B et al. The effect of emotional distress on persistent pelvic girdle pain after delivery: a longitudinal population study.  BJOG… Berichten | 28 februari 2013

Rug- en bekkenklachten in de zwangerschap

Is een vragenlijst voor eerstelijns zwangeren met rug- en/of bekkenklachten tot AD 41+6 betrouwbaar en valide om de werking van een bepaalde therapie te beoordelen? Scriptie | 29 juni 2007

The influence of psychosocial factors on pregnancy related pelvic symptoms

Dit proefschrift omvat een aantal separate analyses van de PRIMIS-studie. Voor deze studie werd tussen januari 2002 en juli 2003, via tien verloskundigenpraktijken in de… Promotie | 2 oktober 2006

Women in pain

Dit proefschrift omvat een aantal separate analyses van de PRIMIS-studie. Voor deze studie werd tussen januari 2002 en juli 2003, via tien verloskundigenpraktijken in de… Promotie | 2 oktober 2006

Dwaalwegen in de geneeskunde.

In dit proefschrift worden allereerst sluitende definities gegeven van de begrippen ‘kwakzalverij’ en ‘alternatieve geneeskunde’. Geconcludeerd wordt dat er per definitie weinig verschillen kunnen worden… Promotie | 12 september 2004