Invloed van intrapartum synthetische oxytocine op de lange termijn voor moeder en kind

Studies naar de invloed van het intrapartum gebruik van synthetisch oxytocine op gedrags- en emotionele problemen bij het kind op de lange termijn zijn niet… Samenvatting | 8 november 2021

Promotie Anna Seijmonsbergen-Schermers over variatie in geboorte-interventies, met speciale aandacht voor de episiotomie

Op dinsdag 8 december promoveert Anna Seijmonsbergen-Schermers bij het Amsterdam UMC. De titel van haar proefschrift luidt: Intervene or Interfere? Variations in Childbirth Interventions and… Promotie | 18 november 2020

Voorkeur plaats bevalling nullipara beïnvloedt verloop zwangerschap en baring

Eerder onderzoek richtte zich voornamelijk op het verband tussen de geplande plaats van de bevalling bij aanvang van de baring en geboorte uitkomsten en het… Berichten | 10 juli 2015

De voordelen van het gebruik van de geboorteschelp

De Jonge A, Kweekel L, Oudshoorn T et al. The Birth Shell for the Second Stage of Labour: A Modern Tool to Support Physiological Birth.… Berichten | 3 februari 2014

Studies on induced labor

Centrale thema van dit proefschrift is het inleiden of bijstimuleren van de baring met intraveneus oxytocine. Het eerste deel van het proefschrift vergelijkt de gangbare start… Promotie | 4 september 2013

Retained placenta. Epidemiology, immunology, histology and medical treatment of placenta adhesiva.

Bij ongeveer twee procent van de bevallingen is er sprake van retentio placentae (RP). De placenta laat dan niet spontaan los en wordt niet uitgedreven.… Promotie | 8 juni 2012

Vaginale kunstverlossing door ruggenprik?

In 1946 werd epidurale anesthesie voor het eerst gebruikt als pijnbestrijding tijdens een bevalling. Bij epidurale anesthesie wordt een anestheticum toegediend in de epidurale ruimte… Samenvatting | 1 september 2011