Kleinschalige zorg voor kwetsbare zwangeren geeft verbeterde uitkomsten in twee cohortstudies

In Engeland is – net als in Nederland – het verbeteren van de zorg aan zwangeren in een sociaal kwetsbare situatie een aandachtspunt. Twee recente… Samenvatting | 7 februari 2022