Relatie tussen prenataal roken en zwangerschapsdiabetes

Het doel van dit onderzoek was om te evalueren of er een verband is tussen roken tijdens de zwangerschap en het ontstaan van zwangerschapsdiabetes. De… Samenvatting | 9 maart 2020

Leidt metformine voor zwangerschapsdiabetes op termijn tot zwaardere kinderen?

Metformine krijgt wegens gebruiksgemak en lage kosten steeds meer plaats in de behandeling van zwangerschapsdiabetes. Het is echter niet bekend wat de lange termijneffecten zijn… Samenvatting | 27 november 2019

Vrouwen wensen sensitieve bespreking van overgewicht

Het is bekend dat er een verband is tussen een hoge BMI en minder optimale perinatale uitkomsten. Maar de onderzoekers vragen zich af hoe constructief… Samenvatting | 22 februari 2018

BMI>40: Percepties en ervaringen van vrouwen en hun partners tijdens de zwangerschap

Omdat een beperking van de gewichtstoename bij vrouwen met een hoge BMI moeizaam is, lijkt het van belang om ook de culturele en sociale context… Samenvatting | 13 november 2017

Optimalisering Eerstelijns verloskunde; de weg naar Practice-Based Evidence met VeCaS-AVM (Verloskundig Casusregistratie Systeem Academie Verloskunde Maastricht)

Verloskundigen uit de eerste lijn signaleren twee knelpunten in hun zorgverlening en verwijsbeleid. Ten eerste is er momenteel veel onduidelijkheid over het ‘normale’ verloop van de… Jaarindex | 28 maart 2017

Proefschrift: vrouwen met zwangerschapscomplicaties verhoogd risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd

In het proefschrift van Karst Heida gaat het over de oorzaken, gevolgen en klinische implicaties van verschillende zwangerschapscomplicaties in relatie tot hart- en vaatziekten. Hart-… Berichten | 8 februari 2017

Verband tussen verminderde lichamelijke activiteit en overmatige gewichtstoename

Nederlandse onderzoekers bestudeerden de gewichtstoename van gezonde vrouwen in de zwangerschap in relatie tot BMI voor de zwangerschap, voeding en lichamelijke activiteit. Het dwarsdoorsnede onderzoek… Berichten | 10 juli 2015

Breastfeeding Initiation: Impact of Obesity in a Large Canadian Perinatal Cohort Study

In Canada is de prevalentie van obese vrouwen in de zwangerschap 11-21% en het is uitdagend voor gezondheidsprofessionals om hierop beleid te maken. De hypothese… Berichten | 10 juli 2015

Borstvoeding geven niet nadelig bij bekkenklachten

Bjelland EK, Owe KM, Stuge B et al. Breastfeeding and pelvic girdle pain: a follow-up study of 10.603 women 18 months after delivery. BJOG 2014; DOI: 10.1111/1471-0528.13118. Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn verdwijnt vaak kort na… Berichten | 2 juli 2015

Significante bijdrage obesitas aan foetale sterfte

Yao R, Cande VA, Park BO et al. Obesity and the risk of stillbirth: a population-based cohort study. Am J Obstet Gynecol 2014;210:457.e1-9. DOI:10.1016/j.ajog.2014.01.044. Directe… Berichten | 13 oktober 2014