Gevolgen van drugsgebruik op de zwangerschap, neonaat en lactatie: een literatuuroverzicht

Prenataal drugsgebruik is een toenemend ernstig probleem vanwege de complicaties tijdens de zwangerschap en in de neonatale en lactatieperiode (tabel 1). Cannabis is de meest… Samenvatting | 1 mei 2014

Kort moment van ongemak voor langdurig profijt

Een te strakke tong- of lipriem die de borstvoeding belemmert, kun je vaak het beste knippen. Dat vindt lactatiekundige en verloskundige Tineke de Backer van… Samenvatting | 1 mei 2014

Gebruik van nitrofurantoïne peripartum

Bij de behandeling van een urineweginfectie tijdens de zwangerschap is nitrofurantoïne een eerstekeusmiddel, maar niet vlak voor de partus. Hoe zat dat ook alweer? Algemeen… Samenvatting | 1 februari 2014

Nitrofurantoïnegebruik peripartum

Bij de behandeling van een urineweginfectie tijdens de zwangerschap is nitrofurantoïne het middel van eerste keus, maar niet vlak voor de partus [1]. Hoe zat… Samenvatting | 1 oktober 2013

Van de ezel en de steen…

Perforatie van intra-uteriene anticonceptiva is geen noviteit en verloopt veelal zonder ernstige complicaties. Hoe korter postpartum des te hoger de kans op perforatie, waarbij mogelijk… Samenvatting | 1 april 2013

Catherine Watson Genna, lactatiekundige en ‘fenomeen’ uit New York

Op uitnodiging van de Stichting Beroepsopleiding Lactatiekunde deelde Catherine Watson Genna, lactatiekundige in de Verenigde Staten, haar kennis met de lactatiekundigen (IBCLC) in Nederland. Als… Samenvatting | 1 april 2012

Multidiscliplinaire richtlijn borstvoeding

Sinds 2 januari 2012 staat de multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding online. De richtlijn doet praktische aanbevelingen om vrouwen uniform te adviseren bij borstvoeding en eventuele problemen.… Samenvatting | 1 april 2012

Lactatie verdient serieuze aandacht

Borstvoeding heeft uit gezondheidsoogpunt de voorkeur boven kunstvoeding. De beleidsdoelen voor lactatie worden echter bij lange na niet gehaald. Eén van de redenen daarvoor is… Samenvatting | 1 maart 2012

Multidisciplinaire richtlijn borstvoeding

Sinds 2 januari 2012 staat de multidisciplinaire richtlijn borstvoeding online. De richtlijn doet praktische aanbevelingen om vrouwen uniform te adviseren bij borstvoeding en eventuele problemen.… Samenvatting | 1 maart 2012

Anti-epileptica en borstvoeding

Baker GA, Browning N, Meador KJ et al. Effects of breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs. Neurology 2010;75:1954–1960 The Neurodevelopment Effects of Antiepileptic… Berichten | 5 mei 2011