Kleinschalige zorg voor kwetsbare zwangeren geeft verbeterde uitkomsten in twee cohortstudies

In Engeland is – net als in Nederland – het verbeteren van de zorg aan zwangeren in een sociaal kwetsbare situatie een aandachtspunt. Twee recente… Samenvatting | 7 februari 2022

Verband tussen Nederlandse kleinschalige een-op-een-zorg en spontane bevalling

Er is weinig bekend over een-op-een-zorg (caseload verloskunde) in Nederland. Dit definiëren de onderzoekers voor deze Nederlandse studie als: model van continuïteit van zorg onder… Samenvatting | 8 december 2020