Fout negatieve zwangerschapstest bij gevorderde molazwangerschap

We beschrijven de casus van een zeventienjarige patiënte, recent gediagnosticeerd met hyperthyreoïdie, die door de huisarts naar de gynaecoloog werd verwezen in verband met cyclusveranderingen,… Samenvatting | 1 oktober 2014

Ruptuur in een uterus zonder litteken in het derde trimester

In dit artikel bespreken we een uterusruptuur in het derde trimester. De voorgeschiedenis vermeldt een curettage van een placentarest. In de huidige graviditeit was sprake… Samenvatting | 1 oktober 2014

Het antifosfolipidesyndroom en zwangerschap

Samenvatting: De twee beschreven casussen laten zien dat een zwangerschap bij het antifosfolipidesyndroom gepaard kan gaan met ernstige complicaties voor zowel moeder als kind. Preconceptionele… Samenvatting | 1 mei 2014

Een bijzondere koek

Samenvatting: We zagen een placenta met uitgebreide infarcering, na de geboorte van een gezond à terme kind (gewicht: 3705 g). Bij pathologisch onderzoek bedroeg de… Samenvatting | 1 mei 2014

Navelstrengprolaps in de eerstelijns verloskundige praktijk in Nederland; casuïstiek uit de praktijk

Doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in navelstrengprolaps (NSP), opgetreden in de eerstelijns verloskundige praktijk. Cases van NSP werden gerapporteerd door verloskundigen die deelnamen… Samenvatting | 1 mei 2014

Ernstige symfyseruptuur durante partu waarvoor plaatosteosynthese

Samenvatting Bekkenpijn en –instabiliteit zijn veelvoorkomende, over het algemeen vrij onschuldige klachten tijdens en na de zwangerschap. Echter, in een enkel geval ontstaat tijdens de… Samenvatting | 1 mei 2014

Het insult tijdens de zwangerschap

Samenvatting Achtergrond Wanneer patiënten zich presenteren met een insult kunnen er verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. In de zwangerschap denkt men met name aan… Samenvatting | 1 april 2014

Zwangerschap en trauma. Een zwangere vrouw die haar hond uitliet

Samenvatting Zwangeren hebben een hoger risico om te vallen. Een stomp buiktrauma in de zwangerschap kent (ernstige) maternale en foetale complicaties, ook bij milde trauma’s.… Samenvatting | 1 maart 2014

Reactie op basis van inzicht in patiëntgerichte communicatie

In het artikel van dr. Duijst en collegae wordt gesteld [zie artikel hiervoor, red.] dat het artsen ontbreekt aan middelen om preventief te handelen indien… Samenvatting | 1 november 2013

Perinataal beleid; uiteindelijk eigen keuze van de zwangere?

Perinatale zorg omvat de zorg voor de zwangere en haar (on)geboren baby(‘s) en heeft als doel een goede uitkomst voor beiden. De zwangere probeert zo… Samenvatting | 1 november 2013