Wereldwijd stijgende trend in keizersnedes: zowel onder- als over-gebruik vragen om aandacht

De WHO is al langere tijd bezorgd over het wereldwijde onder- en over-gebruik van keizersnede. In dit artikel brengen WHO-onderzoekers de trends in keizersnedes (Caesarean… Samenvatting | 6 december 2021

Promotie Anna Seijmonsbergen-Schermers over variatie in geboorte-interventies, met speciale aandacht voor de episiotomie

Op dinsdag 8 december promoveert Anna Seijmonsbergen-Schermers bij het Amsterdam UMC. De titel van haar proefschrift luidt: Intervene or Interfere? Variations in Childbirth Interventions and… Promotie | 18 november 2020

Beste beleid voor progressie van de baring: met of zonder partogram?

Gebruik van het partogram om de progressie van de ontsluitingsfase te beoordelen staat ter discussie. Het WHO partogram zoals we dat kennen, met een ‘actielijn’… Samenvatting | 18 november 2019

Zweedse studie over fecale incontinentie na een vaginale baring en sectio caesarea

De internationale prevalentie van zelf-gerapporteerde fecale incontinentie varieert tussen 2-25%, maar werkelijke cijfers zijn onbekend en er wordt verondersteld dat schaamtegevoelens bijdragen aan onderrapportage. Er… Samenvatting | 8 april 2019

Florence: Fear of childbirth in relation to preference for place and mode of giving birth

Vrouwen met veel angst voor de bevalling hebben een verhoogd risico op een negatieve bevallingservaring, onafhankelijk van medische complicaties, ze hebben een hoger risico op bevalling… Jaarindex | 7 februari 2019

De relatie tussen Centering Pregnancy en geboorte-uitkomsten

Centering pregnancy heeft zijn intrede gedaan in de prenatale zorg en wordt positief beoordeeld door zwangere vrouwen. Vanwege het internationaal stijgende sectio percentage en omdat… Samenvatting | 21 april 2017

Florence: Fear of childbirth in relation to preference for place and mode of giving birth

Vrouwen met veel angst voor de bevalling hebben een verhoogd risico op een negatieve bevallingservaring, onafhankelijk van medische complicaties, ze hebben een hoger risico op bevalling… Jaarindex | 28 maart 2017

Tocolysis in External Cephalic Version: atosiban vs. fenoterol, a multi-centre trial. ECV with uterine relaxation

Het aantal sectio caesarea wegens een stuitligging is sinds het uitkomen van de Term Breech Trial gestegen naar 80%, wegens een slechtere (korte termijn) neonatale uitkomst… Jaarindex | 28 maart 2017

The Randomised Epidural Analgesia in Term Delivering women trial (TREAT)

Het is aangetoond dat epidurale analgesie leidt tot meer complicaties tijdens de baring. Echter er zijn geen studies bekend die het effect bestuderen van routinematig toepassen… Jaarindex | 28 maart 2017

Lower Uterine Segment study (LUS)

Uit de literatuur zijn al diverse karakteristieken bekend welke een voorspellende waarde hebben tav een succesvolle vaginale baring bij vrouwen met één sectio in de voorgeschiedenis.… Jaarindex | 28 maart 2017