Glucose Monitoring met Senor; GlucoMOMS

Diabetes mellitus is geassocieerd met slechtere perinatale uitkomst. Zelfs als vrouwen volgens de huidige richtlijnen gecontroleerd worden, hebben zij meer risico op zwangerschapscomplicaties dan normoglycemische… Jaarindex | 28 maart 2017

Diabetes gravidarum: welke test is het best?

Leeuwen van M, louwerse MD, Opmeer BC et al. Glucose challenge test for detecting gestational diabetes mellitus: a systematic review. BJOG2012;119:393-401Directe link naar de gratis… Berichten | 7 mei 2012

Behandeling diabetes vermindert kans op complicaties

Leeuwen M van, Prins SM, Valk HW de et al. Diabetes gravidarum. Behandeling vermindert kans op complicaties. Ned Tijdschr Geneesk 2011;155:A2291 Directe link naar de… Berichten | 9 juni 2011

Hoe zinvol is glucosemeting in de thuissituatie?

Elke verloskundige wordt met enige regelmaat geconfronteerd met de vraag of er bij een pasgeborene een indicatie bestaat om glucosewaarden te controleren, en zo ja:… Samenvatting | 1 juni 2006