Naar een beter begrip van risicoselectie in de geboortezorg

Risicoselectie is een actueel onderwerp in de geboortezorg, maar niet iedereen verstaat er hetzelfde onder. Volgens sommigen is risicoselectie een bijzonder kenmerk van de Nederlandse… Samenvatting | 30 november 2020

Referaat- Hoe ervaren verloskundigen onzekerheid tijdens de normale baring?

De toenemende medicalisering van zwangerschap en bevalling baart zorgen. Deze kan vooral bij vrouwen met een laagrisico leiden tot onnodige interventies en de daarmee gepaard… Samenvatting | 1 november 2013

De rol van risicoselectie in een integraal verloskundig zorgmodel

Risicoselectie is een belangrijk kenmerk van het Nederlandse verloskundig systeem van eerste- en tweedelijns zorg. Nu er in steeds meer regio’s wordt geëxperimenteerd met nieuwe… Samenvatting | 1 februari 2013

Over veranderende normen

Verloskundige Marianne Amelink-Verburg promoveerde onlangs op haar proefschrift ‘The role of primary care midwives in the Netherlands’. in dit proefschrift evalueert zij het verloskundige zorgsysteem.… Samenvatting | 1 november 2011

Tijdige opsporing en verwijzing bij hypertensieve aandoeningen

Goede risicoselectie, voorlichting en samenwerking zijn de sleutelwoorden van de nieuwe KNOV-standaard ‘Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, baring en postpartumperiode’. Verloskundigen krijgen met deze standaard… Samenvatting | 1 april 2011

Omgaan met risicofactoren voor hypertensieve aandoeningen

Zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie, eclampsie en het HELLP-syndroom zijn verraderlijke aandoeningen. Zij presenteren zich niet eenduidig en kunnen zich ook snel ontwikkelen. Juist de ernstige vormen gaan… Samenvatting | 1 april 2011

PreCare studie: studieprotocol van lopend onderzoek

Zwangeren met pre-eclampsie en/of HELLP (Hemolysis Elevated Liverenzymes Low Platelets) in de vorige zwangerschap hebben een herhalingsrisico: 0-31% op pre-eclampsie en 3-7% op HELLP. Delahaije… Berichten | 10 januari 2011

De verloskundige indicatie lijst: wat is normaal?

Het verloskundig systeem in een land bepaalt welke professionals een vrouw tijdens haar zwangerschap en bevalling zullen begeleiden. Daarbij kent ieder land een meer of… Samenvatting | 1 november 2010

De VIL 2010, een levende richtlijn: van domeindenken naar ontschotting?

Per jaar bevallen in Nederland ongeveer180.000 vrouwen. De zorg voor deze vrouwenvoorafgaand aan, tijdens en kort na de baringwordt verricht door een keten waarin de… Samenvatting | 1 april 2010

Perinatale sterfte in Nederland gedurende 2000-2006; risicofactoren en risicoselectie

Inzicht verwerven in de recente perinatale sterftecijfers in Nederland en hun samenhang met belangrijke risicofactoren, -groepen en -selectie onder zwangeren. Retrospectieve cohortstudie. De registratiebestanden van… Samenvatting | 13 december 2008