De poortwachtersfunctie en de verloskundige zorg

Onderzoek naar het effect van de poortwachtersfunctie van eerstelijns verloskundigenpraktijken op de verloskundige zorgverlening in Nederland.     De aan de LVR-1 deelnemende verloskundigenpraktijken (N… Samenvatting | 20 oktober 2008

E-anamnese in de Verloskunde

Wat zijn de ervaringen van verloskundigen met een door e-anamnese voorbereide zwangere op het verloop van het eerste consult in de verloskundigenpraktijk? Vinden verloskundigen dat… Scriptie | 2 juni 2006

An investigation of antenatal care in Europe

Determining the most adequate content for antenatal care programmes has been a topic of discussion over the last decades in Europe ( Hall et al.… Promotie | 1 september 2005

Een evaluatie die prikkelt tot verder onderzoek

Bespreking van het proefschrift van de Alkmaarse gynaecoloog Joke Bais: ‘Risk selection and detection – a critical appraisal of the Dutch obstetricsystem’ Samenvatting | 1 februari 2005

Risk Selection and Detection. A critical appraisal of the Dutch obstetric system

Het tweeledige Nederlandse systeem van verloskundige zorg is gebaseerd op wetenschappelijk gefundeerde risicoselectie – ondanks de beperkingen van de beschikbare kennis. Eerstelijnszorg, voor laag-risico zwangeren,… Promotie | 17 november 2004

Perinatal Mortality: Definition, classification of causes of death and risk factors

Hoofdstuk 1 – Algemene InleidingDe omvang van het probleem perinatale sterfte wordt beschreven. Hoewel de perinatale sterftecijfers in de westerse wereld sterk zijn gedaald, treden… Promotie | 21 mei 2002

HELLP in de anamnese, in de eerste lijn?

In de praktijk komt het wel eens voor dat zwangeren met een HELLP-syndroom in de anamnese voor een volgende zwangerschap naar een eerstelijns verloskundig zorgverlener… Scriptie | 8 maart 2002