Variations in childbirth interventions in high-income countries: protocol for a multinational cross-sectional study

There are growing concerns about the increase in rates of commonly used childbirth interventions. When indicated, childbirth interventions are crucial for preventing maternal and perinatal morbidity and mortality, but… Jaarindex | 7 februari 2019

Regional variations in childbirth interventions in the Netherlands: a nationwide explorative study

Although interventions in childbirth are important in order to prevent neonatal and maternal morbidity and mortality, non-indicated use may cause avoidable harm. Methods Childbirth intervention rates… Jaarindex | 7 februari 2019

Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg: van intentie naar uitvoering

Volgens eerder onderzoek hebben cliënten en zorgverleners in de geboortezorg behoefte aan meer handvatten en competenties om gezamenlijke besluitvorming (GB) in de dagelijkse praktijk toe… Jaarindex | 7 februari 2019

Ethiek van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg

Gezamenlijke besluitvorming is een essentieel onderdeel van cliënt gecentreerde zorg. Echter, het gebruik van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg is een uitdaging, en roept ook… Jaarindex | 7 februari 2019

Regional variations in transfer rates, place of birth and the use of interventions during childbirth in the Netherlands from 2010 to 2013

Interventies in de geboortezorg zijn van belang om morbiditeit en mortaliteit te voorkomen, maar overmatig gebruik kan onnodige schade veroorzaken. Grote regionale variatie zou onwenselijk… Jaarindex | 30 mei 2017

Veilige eerstelijns verloskunde

In het Nederlands verloskundig systeem dient adequate risicoselectie ervoor te zorgen dat de bevalling na een gezonde zwangerschap veilig in de eerste lijn kan plaatsvinden. Onvoldoende… Jaarindex | 28 maart 2017

On speaking terms: choices and decision-making during the perinatal period

Pregnancy is a transition period in which choices are made with long-term impact on babies, women and their partners. Midwives can enhance women’s experience of childbirth… Jaarindex | 28 maart 2017

Optimalisering Eerstelijns verloskunde; de weg naar Practice-Based Evidence met VeCaS-AVM (Verloskundig Casusregistratie Systeem Academie Verloskunde Maastricht)

Verloskundigen uit de eerste lijn signaleren twee knelpunten in hun zorgverlening en verwijsbeleid. Ten eerste is er momenteel veel onduidelijkheid over het ‘normale’ verloop van de… Jaarindex | 28 maart 2017

Healthy Pregnancy 4 All-2 (HP4All-2): kraamzorg

Nagenoeg alle vrouwen ontvangen in de eerste week na de bevalling kraamzorg, wat een onlosmakelijk onderdeel is van de geboortezorgketen. Kraamzorg wordt zowel in de thuissituatie… Jaarindex | 28 maart 2017

Ethiek van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg

Gezamenlijke besluitvorming is een essentieel onderdeel van cliënt gecentreerde zorg. Echter, het gebruik van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg is een uitdaging, en roept ook… Jaarindex | 28 maart 2017