Zorgverleners beslissen liefst samen met cliënten

Hertig SG, Cavalli S, Burton-Jeangros C et al. ‘Doctor, what would you do in my position?’ Health professionals and the decision-making process in pregnancy monitoring.… Berichten | 2 juli 2013

Hoe ervaren verloskundigen het internetgebruik door zwangeren?

Lagan BM, Sinclair M, Kernohan WG. A Web-based survey of midwives’ perceptions of women using the internet in pregnancy: a global phenomenon. Midwifery 2011;27:273-281 Directe… Berichten | 8 maart 2012

Reactie stelling: recht op continue ondersteuning

De stelling in de afgelopen periode luidde: ‘Alle vrouwen hebben recht op continue ondersteuning tijdens de baring’. De stelling komt voort uit het proefschrift van… Berichten | 7 december 2011

Samen beslissen in de verloskunde praktijk

Thuis of in het ziekenhuis? Prenatale screening of niet? Ingrijpen of nog even aanzien? De meeste cliënten willen actief betrokken worden bij het maken van… Samenvatting | 1 december 2011

Van medische naar fysiologische kijk op zwangerschap en geboorte

Gagnon R. Midwifery in a new context: Expanding our reference points and embracing new representations of pregnancy and birth. Midwifery 2011;27:360–367Directe link naar de samenvatting… Berichten | 6 oktober 2011

Vrouwen beslissen anders over verloskundige zorg dan hun partners

Hendrix M, Pavlova M, Nieuwenhuijze MJ et al. Differences in preferences for obstetric care between nulliparae and their partners in the Netherlands: a discrete-choice experiment.… Berichten | 9 juni 2011

Hoe vaders de bevalling en de verloskundige beleven

Hildingsson I, Cederlöf L, Widén S. Father's birth experience in relation to midwifery care. Women and Birth 2011; Epub;PMID:21216684 Directe link naar de samenvatting in… Berichten | 9 juni 2011

Nieuwe vragenlijst bevallingservaringen

Dencker A, Taft C, Bergqvist L et al. Childbirth experience questionnaire (CEQ): development and evaluation of a multidimensional instrument. BMC Pregnancy and Childbirth 2010;10:81 Directe… Berichten | 5 mei 2011

To google or not to google

In een beschrijvend dwarsdoorsnede onderzoek werd bestudeerd wat de ervaringen van verloskundigen waren met internetgebruik van cliënten. A web-based survey of midwives’perceptions of women using… Berichten | 7 januari 2010

Proefschrift: Zelf kiezen voor terugplaatsen

Op 3 september is Arno van Peperstraten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gepromoveerd op het onderwerp: ‘Implementation of single embryo transfer’. Het proefschrift is… Berichten | 28 september 2009