Kraamzorg 2.0: heeft spreiding en/of onderbreking van kraamzorg, zonder uitbreiding van het aantal zorguren, een positief effect op de slagingskans van borstvoeding en ervaren zelfredzaamheid en kwaliteit van zorg door de moeder tijdens en na afloop van de kraamtijd?

Het huidige LIP kent 24-80 uur kraamzorg binnen 8-10 aaneengesloten dagen. De restricties in zowel het aantal dagen als de aaneengeslotenheid van dagen, worden in… Jaarindex | 7 februari 2019