Kleinschalige zorg voor kwetsbare zwangeren geeft verbeterde uitkomsten in twee cohortstudies

In Engeland is – net als in Nederland – het verbeteren van de zorg aan zwangeren in een sociaal kwetsbare situatie een aandachtspunt. Twee recente… Samenvatting | 7 februari 2022

Overleving zonder comorbiditeit bij prematuur geboren volwassenen

Lange-termijnonderzoek naar de gevolgen van prematuriteit richt zich vooral op gezondheidsproblemen. In deze studie is juist de prevalentie onderzocht van volwassen die géén ernstige comorbiditeit… Samenvatting | 3 maart 2020