Kwaliteit van counseling over prenatale screening op aangeboren aandoeningen

Onderzoek van Martin et al (2013; uitgevoerd in 2010/2011) en Gitsels et al. (2015) onder cliënten van verloskundigen geeft aanwijzingen dat de kwaliteit van de… Jaarindex | 7 februari 2019

Proefschrift: Religie speelt wezenlijke rol bij keuze voor combinatietest

Op dezelfde dag als Linda Martin, promoveerde haar collega AVAG-docente en verloskundige Janneke Gitsels-van der Wal aan de VU in Amsterdam. Ook haar onderzoek putte… Berichten | 10 juli 2015

Moederschap begint zodra je zwanger bent

Gitsels-van der Wal JT, Martin L, Manniën J et al. A qualitative study on how Muslim women of Moroccan descent approach antenatal anomaly screening. Midwifery… Berichten | 19 maart 2015

Minder invasieve diagnostiek na invoering NIPT

Larion S, Warsof SL, Romary L et al. Association of combined first-trimester screen and noninvasive prenatal testing on diagnostic procedures. Obstet Gynecol 2014;123:1303-1310. DOI: 10.1097/AOG.0000000000000275… Berichten | 13 oktober 2014

Kwantitatieve kwaliteitsbeoordeling nekplooimeting: we meten met twee maten

De combinatietest is in Nederland de methode om te screenen op trisomie 21, 13 en 18. De nekplooi (NT)-meting is een belangrijk onderdeel van deze… Samenvatting | 1 september 2013

Niet-invasieve prenatale testen in Nederland

Niet-invasief prenataal testen (NIPT), DNA onderzoek op foetale DNA-fragmenten die circuleren in het plasma van zwangeren, is een prenatale techniek die al sinds eind jaren… Samenvatting | 1 juli 2013

Combinatietest: doen of niet doen?

Bakker M, Birnie E, Pajkrt E et al. Low uptake of the combined test in the Netherlands – which factors contribute? Prenatal Diagnosis 2012; 32:… Berichten | 28 februari 2013

Promotie Evelien Timmermans

Met de introductie van de combinatietest in 2007, kregen alle zwangere vrouwen in Nederland de mogelijkheid tot screening op Down syndroom. De laatste jaren zijn… Promotie | 1 januari 2013

Het 12-13 weken echoscopisch onderzoek

De informatie die een echoscopisch onderzoek bij 12-13 weken kan verschaffen neemt toe. In combinatie met biochemische markers, dopplermetingen van de arteria uterinae en de… Samenvatting | 1 november 2012

NEKPLOOIMETING (NT)

Naar dit modelprotocol wordt verwezen in NVOG-kwaliteitsnorm 6, Prenatale screening op foetale afwijkingen. De betrouwbaarheid van de foetale nekplooimeting in het eerste trimester van de… Overige publicatie | 1 maart 2012