Waar een wil is, is een wet…Recht op verloskundige zorg op maat

Een zwangere vrouw zal alles doen wat in haar macht ligt, om vermijdbare schade aan haar nog ongeboren kind en pasgeboren kind te voorkomen. Dit… Samenvatting | 1 februari 2014

Reactie op basis van inzicht in patiëntgerichte communicatie

In het artikel van dr. Duijst en collegae wordt gesteld [zie artikel hiervoor, red.] dat het artsen ontbreekt aan middelen om preventief te handelen indien… Samenvatting | 1 november 2013

Perinataal beleid; uiteindelijk eigen keuze van de zwangere?

Perinatale zorg omvat de zorg voor de zwangere en haar (on)geboren baby(‘s) en heeft als doel een goede uitkomst voor beiden. De zwangere probeert zo… Samenvatting | 1 november 2013

Een gesprek tussen Caroline Vos en Jos van Roosmalen. Een klein onderwerp: vrouwelijke genitale verminking

Op regelmatige basis ontmoeten wij elkaar rond het onderwerp vrouwelijke genitale verminking, onder andere bij het ontwikkelen van een e-learning module voor de KNOV, wat… Samenvatting | 1 november 2013

‘Jouw keuze’ als frame

Een bevalling vergelijken met een blindedarmoperatie of wortelkanaalbehandeling. Eén pleidooi van Wendy van Dijk voor de ruggenprik tegenover honderd studies over tevredenheid na de bevalling.… Samenvatting | 1 mei 2013

Kwaliteit van verloskundige zorg zoals ervaren door niet-westerse zwangeren in de regio Nijmegen

Binnen Nederland bestaan er grote verschillen in perinatale sterfte waarbij met name niet-westerse vrouwen in de grote steden tot de risicogroep behoren. Eerder onderzoek suggereert… Samenvatting | 1 november 2012

Samen beslissen in de verloskunde praktijk

Thuis of in het ziekenhuis? Prenatale screening of niet? Ingrijpen of nog even aanzien? De meeste cliënten willen actief betrokken worden bij het maken van… Samenvatting | 1 december 2011

Verlenen we de juiste zorg aan immigranten?

Jonkers M, Richters A, Zwart J, Öry F,en van Roosmalen J. Severe maternal morbidity among immigrant women in the Netherlands: patients’ perspectivesReproductive Health Matters 2011;19(37):144–153.Directe… Berichten | 3 november 2011

Seksualiteit als onderwerp van gesprek voor de cliënt

Wendt EK, Lidell ES, Westerståhl AKE et al. Young women’s perceptions of being asked questions about sexuality and sexual abuse: a content analysis. Midwifery 2011;27:250-256… Berichten | 6 juli 2011

Seksualiteit als onderwerp van gesprek voor de verloskundige

Olsson A, Robertson E, Falk K et al. Assessing women's sexual life after childbirth: the role of the postnatal check. Midwifery 2011;27:195-202 Vrouwen hebben postpartum… Berichten | 6 juli 2011