Healthy Pregnancy 4 All (HP4All): programmatische preconceptiezorg

In een prospectief cohortonderzoek worden vrouwen in de leeftijd van 18-42 jaar benaderd, wonend in een gebied waar slechtere┬áperinatale uitkomsten gerapporteerd zijn.┬áZij worden benaderd met… Jaarindex | 28 maart 2017