Empowerment gaat verder dan het individu

Het concept empowerment komt veel voor in literatuur over zwangerschap en geboorte in verschillende contexten, met verschillende connotaties en vaak zonder een definitie. Deze conceptanalyse… Samenvatting | 29 juni 2020

Empowerment gaat verder dan het individu

Het concept empowerment komt veel voor in literatuur over zwangerschap en geboorte in verschillende contexten, met verschillende connotaties en vaak zonder een definitie. Deze conceptanalyse… Samenvatting | 10 december 2019

Woman-centred care; wat bedoelen we precies?

Er zijn verschillende interpretaties over wat woman-centred care is of zou moeten zijn en hoe dit in de verloskunde praktijk uitgevoerd zou moeten worden. Om… Samenvatting | 11 september 2018

Erkenning voor verscheidenheid in migrantenvrouwen

In de Europese wetenschappelijke literatuur bestaat onduidelijkheid over het concept migrantenvrouwen. Meer duidelijkheid is van belang voor onderzoek rond zwangerschap en geboorte en kan zorgverleners… Samenvatting | 13 maart 2018

Patiënt-empowerment is meer dan patiëntparticipatie en patiëntgerichtheid

De concepten patiënt-empowerment, patiëntparticipatie en patiëntgerichtheid (‘patient-centeredness’) worden veel en vaak door elkaar gebruikt in de ontwikkeling naar meer participatie in de gezondheidszorg. Het gebrek… Samenvatting | 19 februari 2017