Verband tussen Nederlandse kleinschalige een-op-een-zorg en spontane bevalling

Er is weinig bekend over een-op-een-zorg (caseload verloskunde) in Nederland. Dit definiëren de onderzoekers voor deze Nederlandse studie als: model van continuïteit van zorg onder… Samenvatting | 8 december 2020

Begeleiding van laag risico zwangere door haar verloskundige bij inleiding van de baring wegens serotiniteit

In de provincie Ontario, Canada, zijn verloskundigen bevoegd en bekwaam een inleiding met oxytocine intraveneus uit te voeren en te begeleiden. Echter in sommige ziekenhuizen… Samenvatting | 24 september 2019

Angst voor de bevalling: een bekende verloskundige bij de bevalling zou kunnen helpen

Vrouwen waarderen het als ze een bekende verloskundige bij hun bevalling hebben. In Zweden wordt de prenatale en postnatale zorg door de verloskundige in de… Samenvatting | 10 januari 2019

Ervaren continuïteit van zorg hoger in de eerste lijn

Continue ondersteuning van dezelfde verloskundig zorgverlener tijdens de baring wordt geassocieerd met een positieve baringservaring en minder interventies. Het doel van deze Nederlandse studie was om… Samenvatting | 19 mei 2018

Nieuw-Zeelandse case-load verloskundigen beter emotioneel welbevinden

Emotioneel welbevinden in je werk is heel belangrijk voor het volhouden van je werkzaamheden. In dat licht beoogt de internationale WHELM- studie (Work, Health &… Samenvatting | 18 september 2017

Naar meer continuïteit en cliënt gecentreerde zorg in integrale geboortezorg

Het doel van deze kwalitatieve studie in Nederland was om inzicht te geven in de meningen van zorgverleners in de geboortezorg en andere belanghebbenden over… Berichten | 23 januari 2017

Nog geen consensus over invulling integrale zorg

Deze Nederlandse beschrijvende studie geeft inzicht in de mate van consensus tussen verschillende beroepsgroepen in de geboortezorg over bevorderende en belemmerende factoren bij een overgang… Berichten | 28 april 2016

Vroedvrouwelijke wijsheid: de unieke inbreng van de verloskundige

In de rubriek ‘Onderwijs’ schrijven de drie opleidingen verloskunde – AVAG (AmsterdamGroningen), VAR (Rotterdam) en AVM (Maastricht) – om en om over verschillende aspecten van… Samenvatting | 1 september 2014

Voordelen van continue zorg door verloskundigen

Het Nederlands verloskundige systeem kenmerkt zich door onderscheid te maken tussen vrouwen met een laag risico op complicaties waarbij de eerstelijns verloskundige eindverantwoordelijk is voor… Samenvatting | 1 januari 2014

Continue begeleiding door vrouw naast professional en partner

Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ et al. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD003766.DOI:… Berichten | 1 september 2011