Factoren die de tevredenheid na een inleiding beïnvloeden

In een publicatie uit 2018 bleek electieve inleiding bij 39 weken zwangerschapsduur te leiden tot afname van het sectiopercentage. Inleiding van de baring (hierna: inleiding)… Samenvatting | 15 september 2020

Zingevende counseling over prenatale screening op aangeboren afwijkingen

Momenteel is er in Nederland en omringende landen veel aandacht voor de implementatie van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) t.b.v. onder meer prenatale screening… Jaarindex | 7 februari 2019

Zingevende counseling over prenatale screening op aangeboren afwijkingen

Momenteel is er in Nederland en omringende landen veel aandacht voor de implementatie van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) t.b.v. onder meer prenatale screening… Jaarindex | 12 juni 2017

Counseling by midwives about prenatal tests for congenital abnormalities; tailoring to future parents needs

Counseling voor prenatale testen op congenitale afwijkingen maakt sinds enkele jaren onderdeel uit van de verloskundige begeleiding van aanstaande ouders. De rol van counselor vraagt van… Jaarindex | 28 maart 2017