Zorgverleners over interdisciplinaire samenwerking in Nederlandse verloskunde

Deze studie onderzocht de ervaringen van zorgverleners met de aard en kwaliteit van interprofessionele samenwerking in de Nederlandse verloskunde en bevorderende en belemmerende factoren voor… Samenvatting | 25 maart 2019

Gezamenlijke intakebespreking, betere uitkomsten? (NTOG 2018 #3)

De obstetrische zorg in Nederland is verdeeld over verschillende zorglagen. Goede samenwerking tussen eerste, tweede en derde lijn is essentieel voor optimale obstetrische zorg en integrale zorg lijkt… Overige publicatie | 2 juli 2018

Organisatie verloskundige zorg; de visie van verloskunde studenten

De geboortezorg in Nederland ondergaat een grote verandering richting integrale geboortezorg. Studenten hebben in hun stages veel voorbeelden van samenwerking gezien en zijn de verloskundigen… Samenvatting | 7 juni 2017

Integrated Care System during labour (INCAS)

Integratie van eerste- en tweedelijns verloskundige zorg tijdens de baring komt tegemoet aan een belangrijke maatschappelijke behoefte. Integrale zorg kan de kans op goede baringsuitkomsten bevorderen… Jaarindex | 28 maart 2017

Naar meer continuïteit en cliënt gecentreerde zorg in integrale geboortezorg

Het doel van deze kwalitatieve studie in Nederland was om inzicht te geven in de meningen van zorgverleners in de geboortezorg en andere belanghebbenden over… Berichten | 23 januari 2017

Vaak spontane bevaling na verwijzing.

Het aantal verwijzingen tijdens de bevalling is de afgelopen jaren sterk gestegen. Hierdoor is de continuïteit van zorg voor de zwangere en haar partner afgenomen.… Berichten | 10 juli 2015

Verloskundige samenwerkingsverbanden: acute zorg veiliger, preventie is blijven liggen

In 2010 bracht de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (SZG) het advies ‘Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte’ uit. Het rapport liet zien… Overige publicatie | 17 juni 2014

Woelige baren

Het stormt in de verloskunde. De wind lijkt echter vooral van één kant te komen. Het doel is voor ons heel duidelijk. Een stip aan… Samenvatting | 1 april 2014

Meppel, voorbeeld van moderne geboortezorg

In juni 2012 werd hier verslag gedaan van verloskundige ontwikkelingen in onder andere Meppel. De maatschap gynaecologie van het ziekenhuis Meppel ging fuseren met die… Samenvatting | 1 april 2014

Integrale geboortezorg Ede, Gelderse Vallei Ede

Tien vragen over integrale zorg aan verloskundige Olga Smit, medeoprichtster en voorzitter van Maia, vereniging verloskundigen Gelderse Vallei en betrokken bij de oprichting van het… Samenvatting | 1 april 2014