Grotere kans op diabetes bij toename BMI tussen zwangerschappen

Whiteman VE, Aliyu MH, August EM et al. Changes in prepregnancy body mass index between pregnancies and risk of gestational and type 2 diabetes. Arch… Berichten | 3 november 2011

Heem-ijzer vergroot kans op zwangerschapsdiabetes

Bowers K, Yeung E, Williams MA et al. A prospective study of prepregnancy dietary iron intake and risk for gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2011;34:1557-1563Directe… Berichten | 6 oktober 2011

Behandeling diabetes vermindert kans op complicaties

Leeuwen M van, Prins SM, Valk HW de et al. Diabetes gravidarum. Behandeling vermindert kans op complicaties. Ned Tijdschr Geneesk 2011;155:A2291 Directe link naar de… Berichten | 9 juni 2011

Opstapeling risico op zwangerschapsdiabetes

Getahun D, Fassett MJ, Jacobsen SJ. Gestational diabetes: risk of recurrence in subsequent pregnancies. Am J Obstet Gynecol 2010;203:467.e1-6 Directe link naar de samenvatting in… Berichten | 5 mei 2011

Lichaamsbeweging voorkomt zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes komt vaak voor en verhoogt de kans op negatieve zwangerschapsuitkomsten voor moeder en kind. Tobias DK, Zhang C, van Dam RM et al. Physical… Berichten | 3 februari 2011

Wat belemmert of bevordert bewegen in de zwangerschap volgens zwangeren zelf?

Hoewel matig intensief bewegen gedurende de zwangerschap de kans op zwangerschapsdiabetes vermindert, bewegen Amerikaanse zwangeren, zeker Latina’s, veel minder dan niet-zwangere vrouwen. De auteurs organiseerden… Berichten | 30 juni 2010

Screening en diagnostiek van diabetes tijdens de zwangerschap

Hoe om te gaan met zwangerschapsdiabetes is een onderwerp van veel discussie. In Nederland, maar ook internationaal. De herziene CBO richtlijn geeft een advies voor… Samenvatting | 1 december 2006

Zwangerschap en diabetes: een nieuwe richtlijn

Onlangs is de richtlijn ‘Zwangerschap bij diabetes’ van de NederlandseInternisten Vereniging herzien door een werkgroep van het CBO.De KNOV was in de werkgroep vertegenwoordigd. Hierin… Samenvatting | 1 december 2006

Screening op diabetes mellitus

Hoe vaak komt een verhoogde glucosewaarde voor bij zwangeren in de eerstelijn? Negen verloskundige praktijken hielden enige tijd gegevens bij van hun screening op zwangerschapsdiabetes… Samenvatting | 1 december 2006

Nieuwe richtlijn zwangerschapsdiabetes

Duidelijkheid over onduidelijkheid. Na drie jaar van intensieve discussies en vergelijkend literatuuronderzoek is er eindelijk een nieuwe conceptrichtlijn Diabetes & Zwangerschap. De richtlijn is ontwikkeld… Berichten | 22 september 2006