Bij twee sectio’s in de voorgeschiedenis: vaginale bevalling of primaire sectio?

Bij zwangere vrouwen met twee sectio’s in de voorgeschiedenis is het de vraag wat de beste manier is om te bevallen: een vaginale bevalling (VBAC-2)… Samenvatting | 1 september 2014

Electieve sectio bij 38 of 39 weken zwangerschap?

J Glavind J, Kindberg SF, Uldbjerg N et al. Elective caesarean section at 38 weeks versus 39 weeks: neonatal and maternal outcomes in a randomised… Berichten | 10 december 2013

Doodgeboorte na sectio bij vorige baring

O’Neill SM, Kearney PM, Kenny LC et al. Caesarean delivery and subsequent stillbirth or miscarriage: systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 8(1): e54588. DOI:10.1371/journal.pone.0054588 Directe… Berichten | 29 april 2013

Zwangerschap na voorgaande sectio caesarea: gezamenlijke besluitvorming en let op tekenen van (dreigende) uterusruptuur

In Nederland is de prevalentie van het aantal zwangerschappen met een voorgaande sectio cesarea (SC) ongeveer 10%.1,2 De begeleiding van deze groep zwangeren vereist speciale… Samenvatting | 1 oktober 2012

Electieve sectio toch gunstiger dan vaginale bevalling na eerdere sectio?

Crowther CA, Dodd JM, Hiller JE et al. Planned vaginal birth or elective repeat ceasarean: patient preference restricted cohort with nested randomised trial. PLoS Medicine… Berichten | 5 juli 2012

Tien jaar na de Term breech trial, een balans voor Nederland

De Term breech trial (TBT) was een prospectief gerandomiseerd onderzoek onder 2088 vrouwen met een aterme stuitligging, waarbij een geplande vaginale baring werd vergeleken met… Samenvatting | 1 november 2011

Mag ik van u: een sectio?

Fuglenes D, Aas E, Botten Get al. Why do some pregnant women prefer cesarean? The influence of parity, delivery experiences, and fear Am J Obstet… Berichten | 6 oktober 2011

Bedenkingen obstetrici bij sectio caesarea op verzoek zonder medische indicatie

Fuglenes D, Oian P, Gyrd-Hansen D. Norwegian obstetricians' opinions about cesarean section on maternal request: should women pay themselves? Acta Obstet Gynaecol Scand. 2010;89:1582-1588 Directe… Berichten | 5 mei 2011

Heiligt het doel de middelen?

De Term breech trial (TBT) was een prospectief gerandomiseerd onderzoek onder 2088 vrouwen met een aterme stuitligging, waarbij een geplande vaginale baring werd vergeleken met… Samenvatting | 1 mei 2011

Reactie op artikel: Wat ons opvalt in de LVR2 – Perinatale sterfte (3): Stuitligging a terme (NTOG, mei 2010, pagina 143-144) Wat ons niet opvalt in de LVR2: perinatale sterfte (3) stuitligging a terme

De commentator van Perinatale sterfte: stuitligging a terme meent “dat het nauwelijks tot discussie hoeft te leiden als gynaecologisch Nederland een stuitbevalling altijd via een… Samenvatting | 1 augustus 2010