Neonatologen lijken meer te interveniëren

Deze retrospectieve studie onderzocht of de continue verbeteringen in de neonatale zorg en de legalisering van euthanasie bij pasgeborenen in 2005 de beslissingen van Nederlandse… Berichten | 9 oktober 2015

Discussie over abortus na 24 weken

Het is tijd voor een politiek debat over de grens van 24 weken die nu geldt voor de levensvatbaarheid van ongeboren kinderen. Soms is deze… Berichten | 27 september 2007

Decision-making after ultrasound diagnosis of fetal abnormality

Hoofdstuk 1 is een inleiding tot de rol van echoscopie in de prenatale detectie van aangeboren afwijkingen en de besluitvorming die daaruit voortvloeit. Aangeboren afwijkingen… Promotie | 30 mei 2007