Remifentanil patient controlled analgesia versus epidural analgesia during labor. The RAVEL-trial

Epidural analgesia (EA) is considered to be the most effective method of pain relief during labor and is recommended as first method of pain relief by… Jaarindex | 28 maart 2017

Voorkeur plaats bevalling nullipara beïnvloedt verloop zwangerschap en baring

Eerder onderzoek richtte zich voornamelijk op het verband tussen de geplande plaats van de bevalling bij aanvang van de baring en geboorte uitkomsten en het… Berichten | 10 juli 2015

Management of labour pain in midwifery care

Vrouwen willen zelf kiezen hoe ze omgaan met baringspijn. Ze willen ook meer keuze hebben dan alleen de ingrijpende ruggenprik of een infuuspompje met pijnstillende… Promotie | 29 april 2015

Vaginale kunstverlossing door ruggenprik?

In 1946 werd epidurale anesthesie voor het eerst gebruikt als pijnbestrijding tijdens een bevalling. Bij epidurale anesthesie wordt een anestheticum toegediend in de epidurale ruimte… Samenvatting | 1 september 2011

HELP, mijn perineum

Postpartum blijkt bij 15-35% van de vrouwen na een vaginale baring, de belangrijke bekkenbodemspier ‘musculus levator ani’ beschadigd te zijn. Shek KL, Dietz HP. Intrapartum… Berichten | 10 januari 2011

Wat ons opvalt in de LVR2: Epidurale analgesie en vaginale kunstverlossing

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat epidurale analgesie tijdens de ontsluitingsfase geassocieerd is met een verhoogd risico op een vaginale kunstverlossing. Er lijkt geen verhoogde… Samenvatting | 1 april 2010

Geïnformeerde keus aan de vrouw

Met interesse hebben wij dit commentaar gelezen, als reactie op de richtlijn voor medicamenteuze pijn – behandeling bij de bevalling (www.cbo.nl) [NVA 2008; NVOG 2008].… Samenvatting | 1 oktober 2009

Epidurale analgesie tijdens de baring

In 2008 werd de CBO-richtlijn “Medicamenteuze pijn -behandeling tijdens de baring” aangenomen door deNVA, de NVOG en de KNOV [CBO-Richtlijn 2008].Uitgangspunt van deze richtlijn is,… Samenvatting | 1 september 2009

Richtlijn medicamenteuze pijnbehandeling bij de bevalling

Pijnbehandeling De Nederlandse Vereniging van Anesthesiologen (NVA) en de Nederlandse Vereniging van Obtretici en Gynaecologen (NVOG) hebben in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg… Overige publicatie | 9 december 2008

De stelling – juni 2008

Op de homepage van Kennispoort Verloskunde staat altijd een prikkelende stelling. De huidige stelling luidt: “Iedere vrouw heeft het recht om zelf te kiezen voor… Berichten | 3 juni 2008