Vitamine K prenataal bij leverenzyminducerende anti-epileptica?

Van de zwangeren heeft 0,5-1,0% epilepsie. Hiervan gebruikt 80% anti-epileptica. De aanvalsfrequentie bij zwangere vrouwen is onvoorspelbaar en wisselend, maar bij de meeste zwangeren stijgt… Samenvatting | 1 februari 2014

Anti-epileptica en borstvoeding

Baker GA, Browning N, Meador KJ et al. Effects of breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs. Neurology 2010;75:1954–1960 The Neurodevelopment Effects of Antiepileptic… Berichten | 5 mei 2011