Promotie Michele Megregian: onderzoek naar behoefte aan scholing op gebied van ethiek onder verloskundigen in VS

Op 15 juni om 16.00 zal Michele Megregian online haar proefschrift “WALKING THE PATH: creating a framework for midwifery ethics education” verdedigen aan de Universiteit… Berichten | 8 juni 2021

Niet-invasieve prenatale test: gevolgen voor de counseling, geïnformeerde besluitvorming en het prenatale screeningsbeleid (De ESPRIT-studie)

De opkomst van de niet-invasief prenataal teste (NIPT) zal naar verwachting grote veranderingen teweeg brengen in de prenatale screeningspraktijk. Bij prenataal screenen – het bepalen van… Jaarindex | 28 maart 2017

Ethiek van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg

Gezamenlijke besluitvorming is een essentieel onderdeel van cliënt gecentreerde zorg. Echter, het gebruik van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg is een uitdaging, en roept ook… Jaarindex | 28 maart 2017

Neonatologen lijken meer te interveniëren

Deze retrospectieve studie onderzocht of de continue verbeteringen in de neonatale zorg en de legalisering van euthanasie bij pasgeborenen in 2005 de beslissingen van Nederlandse… Berichten | 9 oktober 2015

De ethiek van het genereren van kennis over de plaats van bevalling

Een van de meest controversiële onderwerpen in de verloskunde is de plaats van de bevalling. In dit artikel gaan Raymond de Vries, hoogleraar Midwifery Science… Samenvatting | 1 januari 2014

Geboorte en zwangerschap als morele ervaring

Prof. dr. Klasien Horstman was een van de sprekers tijdens het symposium dat voorafging aan de inauguratie van prof. dr. Raymond de Vries. Op verzoek… Samenvatting | 1 juni 2011

Aankondiging studiedag 5 november

De KNOV organiseert op 5 november a.s. een studiedag Methodisch Intercollegiaal Overleg (MIO)   Intercollegiale Toetsing voor verloskundigen is een vorm van MIO die al… Samenvatting | 1 juni 2009

Ervaringen van studenten en beginnende professionals

Over de ervaringen, het leren en het functioneren van studentverloskundigen of geneeskunde studenten en beginnende professionals verschijnen steeds meer wetenschappelijke publicaties. Hier de beschrijvingen van… Berichten | 9 december 2008

Morele kwesties agenderen zonder te moraliseren

Begin dit jaar publiceerde Medisch Contact een artikel van Susanne de Kort waarin zij haar ervaringen beschrijft met de 20 weken echo tijdens haar twee… Samenvatting | 20 oktober 2008

Kinderwens met een verstandelijke beperking

Willems en Ewals buigen zich in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2008; 152(21): 1234-8) uitvoerig over de dilemma’s rond mensen met een verstandelijke beperking die… Berichten | 29 september 2008