Grenzen aan prenataal testen

“Elke zwangere vrouw wil graag weten of haar kind gezond is. De vlokkentest en de vruchtwaterpunctie worden een zwangere vrouw vanaf 36 jaar aangeraden. De… Samenvatting | 1 juli 2004

Kennis om te kunnen kiezen

Artikel over nut/noodzaak van de Prenatale screening: “Prenatale screening mag niet als doel hebben zoveel mogelijk foetussen met een afwijking op te sporen, maar kan… Samenvatting | 1 juli 2004