Temporise or terminate pregnancy in women with severe preeclampsia at 28-34 weeks. TOTEM study

Als een zwangere met een zwangerschapsduur tussen de 28 en 34 weken een ernstige pre-eclampsie heeft, is het niet altijd¬†duidelijk wat de beste behandeling is.… Jaarindex | 28 maart 2017