Preconceptiezorg: van beleid naar de praktijk en terug

Met haar proefschrift ‘Preconception Care: from policy to practice and back’ blikt Sabine van Voorst terug op de gebeurtenissen van het afgelopen decennium en op… Promotie | 12 oktober 2017

Slimmer Zwanger – Nederland trial

In Nederland, in het bijzonder in de grote steden zoals Rotterdam, zijn niet alleen de sterftecijfers van pasgeborenen hoger dan in de rest van Europa, maar… Jaarindex | 28 maart 2017

Slimmer Zwanger – Rotterdam trial

In Nederland, in het bijzonder in de grote steden zoals Rotterdam, zijn niet alleen de sterftecijfers van pasgeborenen hoger dan in de rest van Europa, maar… Jaarindex | 28 maart 2017

Risico’s stijgen bij langere tijd tot zwangerschap

Kinderen die geboren worden door fertiliteitsbehandelingen bij de ouders hebben meer risico  op slechte perinatale uitkomsten. Het lijkt echter dat koppels die er langer dan… Berichten | 7 september 2015

Een afwachtend beleid bij subfertiele paren met een goede prognose

Samenvatting Voor subfertiele paren met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit is geen empirische behandeling beschikbaar. De meerwaarde van intra-uteriene inseminatie met ovariële stimulatie of invitro-fertilisatie… Samenvatting | 1 april 2014

Serum-AMH-waarden bij vrouwen met een doorgemaakte preeclampsie suggereren rol voor vasculaire factoren in ovariële veroudering

Ovariële veroudering omvat de geleidelijke afname van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de primordiale follikelpool, met als resultaat het uitblijven van de menstruaties… Samenvatting | 1 maart 2014

De kans op zwangerschap bij vrouwen met anovulatie WHO-type-II, na twaalf cycli met clomifeencitraat

Samenvatting Indien vrouwen met PCOS of anovulatie WHO type II een kinderwens hebben, is ovulatie-inductie met clomifeencitraat (CC) de behandeling van eerste keus. De optimale… Samenvatting | 1 maart 2014

Over mannelijke subfertiliteit en het beste moment van bevallen

In deze editie berichten wij u over een recent gestarte RCT binnen het consortium, de MASTER-studie. Mannelijke subfertiliteit komt bij een derde van alle subfertiele… Samenvatting | 1 mei 2013

Wat vindt en wil de patiënt?

Elk mens, dus ook elke patiënt en elke arts, is uniek. Dat maakt zorg per definitie ingewikkeld, want er is zelden één beste oplossing voor… Samenvatting | 1 december 2012

Proefschrift: Preconceptiezorg en de invloed van leefstijl en voeding op fertiliteit

Fatima Hammiche. Preconception Care. The influence of Nutrition and Lifestyle on fertility. Proefschrift. Erasmus Universiteit. 8 februari 2012 TREFWOORD: nutrition Dit proefschrift bestudeerde de effecten… Berichten | 7 mei 2012